Instructie voor auteurs

Instructie voor auteurs

Gezocht: honderd portretten van ambtenaren uit het 200-jarige bestaan van het koninkrijk!

In de eerste plaats: leuk dat je meedoet! Dit idee kan alleen slagen als veel mensen meehelpen: om namen aan te dragen, om informatie op te diepen en om de portretten te schrijven. Op deze pagina kun je lezen hoe je als auteur bij kunt dragen en hoe het redactieproces verloopt. Heb je een vraag, reageer dan gerust via het reactieformulier onderaan de pagina.

 

Werkwijze:
1. Meld je aan en vul je gegevens in op geschiedenisvandeambtenaar.pleio.nl;
2. Schrijf (uiterlijk 1 oktober) een portret van een ambtenaar in 500 tot 750 woorden;
3. Upload bijbehorend (liefst rechtenvrij) beeldmateriaal (minimaal 1, maximaal 8 MB).

 

1. Meld je aan voor de site en vul je gegevens in

Via de website geschiedensvandeambtenaar.pleio.nl worden bijdragen verzameld en kun je vragen stellen. Daarom vragen we je om lid te worden van die site. De site is onderdeel van Pleio. Heb je al een Pleio-account, meld je dan aan via bovenstaande link. Heb je nog geen Pleio-account, dan kun je die aanmaken. Nadat je lid bent geworden van de site, heb je direct toegang tot de redactieomgeving.

 

2. Schrijf een portret

Heb jij affiniteit met geschiedenis en met de overheid? Ben je nieuwsgierig naar het vakmanschap van ambtenaren tijdens het koninkrijk der Nederlanden? Wil je een bijdrage leveren om de rol van ambtenaren in beeld te brengen met historische portretten? Schrijf dan een historisch portret van een ambtenaar uit deze 200-jarige periode!

Hoe gaan we het aanpakken?

 • Wil je een portret schrijven, maar heb je nog geen idee van wie? Bekijk dan onze lijst in wording. Daar kun je een nieuw voorstel doen, maar ook een naam uitkiezen om te onderzoeken. Graag wel even melden natuurlijk!
 • We verzamelen de portretten via deze site. Voor het plaatsen van je portret klik je op "Schrijf een bijdrage". Heb je al een tekst geschreven, plak 'm dan daar. Op deze manier ontstaat een mooie verzameling van portretten die iedereen kan lezen;
 • Uit die verzameling portretten kiezen we de honderd beste verhalen. Deze verschijnen in het boek, uiteraard met de naam van de auteur erbij! De eindredactie past waar nodig de teksten aan dat zodat alle portretten samen één boek vormen.
 • Deadline is 1 oktober 2014


En let ook even op deze aspecten:

A. REDACTIONEEL

Omvang
Portret 500-750 woorden voor het tekstgedeelte (dus excl. Persoonsgegevens en bronnen, zie onder B)

Stijl

LET OP: De tekst wordt in de tegenwoordige tijd geschreven.
Actief taalgebruik heeft de voorkeur.
Schrijf niet vanuit de bronnen, de ambtenaar staat centraal. Voorkom concrete verwijzingen naar auteurs, (standaard)literatuur of andere bronnen. Dus niet: ‘Volgens de Kamer van Koophandel…’ of ‘In het adresboek van 1900 staat…’, maar beperkt u zich tot de informatie zelf.
Beoogde lezer is de geïnteresseerde leek. Voorkom dan ook zware historisch-wetenschappelijke teksten en voorkom ambtenarenjargon (dus geen afkortingen voor overheidsdiensten etc).

Opmaak

Lever het document aan in Arial 10, regelafstand 1½.
Maak gebruik van tussenkopjes (vet)

Noten

Geen eind- of voetnoten

Bronvermelding

Zie hieronder ad. III

Beeld
Portret Portret ambtenaar en/of een kenmerkend beeld van de gebeurtenis waar de ambtenaar in kwestie een rol in heeft gespeeld

De auteur uploadt de afbeeldingen met bronvermelding naar de website ambtenarengeschiedenis.pleio.nl.

B. OPBOUW PORTRET

De onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om de eenduidigheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van de 100 portretten als geschiedsschrijving te waarborgen. Ieder lemma bestaat uit drie gedeelten: (I) persoonsgegevens, (II) het tekstgedeelte en (III) vermelding van publicaties en bronnen.


I. Persoonsgegevens
In dit gedeelte wordt de volgende informatie opgenomen:
-Achternaam, voornamen en roepnaam.
-Geboorteplaats, Geboortedatum, Plaats van overlijden, Datum van overlijden.
-Opleiding (alleen als deze relevant is voor de carrière van de ambtenaar).
-Woonplaats.
-Naam of namen van de overheidsdienst(en) waar betrokkene werkzaam was.
-Functie(s) van betrokkene bij de overheidsdienst(en)

II. Tekstgedeelte
Hieronder wordt per thema aangegeven wat voor onderwerpen bij voorkeur, tenminste als deze van toepassing zijn op betreffende ambtenaar, aan de orde moeten komen. Dit is een handvat en vanzelfsprekend geen rigide keurslijf.


Een aantal inhoudelijke tips:

 • Balans: schrijf een portret waarbij zowel de historische gebeurtenis wordt uitgelegd als de persoon wordt beschreven. Voorbeeld: bij een portret van de man die daadwerkelijk de tekst van de Grondwet heeft opgeschreven zijn diens professionele leven en overwegingen relevant, maar moet ook duidelijk worden onder welke omstandigheden die Grondwet tot stand kwam. Zo breng je "het historische steentje" dat de betreffende ambtenaar heeft bijgedragen aan het grotere geheel in beeld;
 • Breedte: denk ook aan onbekende ambtenaren: de portretten kunnen van historisch bekende ambtenaren zijn, maar (zeker) ook van de mannen en vrouwen die nog onbekend zijn bij het grote publiek maar wel een rol hebben gespeeld bij historische gebeurtenissen. We kijken naar het totaal van de Nederlandse overheid, van het Rijk, tot het leger, tot de gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, etc.;
 • Toegankelijk: zorg dat je verhaal leesbaar en laagdrempelig is. Het doel is om lezers met een interesse in de Nederlandse geschiedenis te inspireren met portretten die inzicht geven en wellicht verbazing of humor oproepen over de ambtelijke inspanningen van de afgelopen tweehonderd jaar. We streven toegankelijke teksten na, geen wetenschappelijke boekwerken. We schrijven voor alle Nederlanders.

Aantal elementen die je in de tekst kan opnemen:

Persoon

Afkomst (geografisch, sociaal).

Sociaal netwerk (persoon en familie).

Opleiding (algemene opleiding, hoger onderwijs, beroepsopleiding).

Ambtenaarschap
Overheidssector waarin de ambtenaar werkzaam is.
Carrièreverloop van de ambtenaar.
Specialismen van de ambtenaar (bijvoorbeeld bouwmeester, recherche, beleidsmaker etc).
Drijfveren van de ambtenaar. Wat wilde hij of zij bereiken met zijn werk bij de overheid?
Bij welke historische gebeurtenis of ontwikkeling heeft de ambtenaar een rol gespeeld? Dit kan een bepalende, doorslaggevende rol zijn geweest maar de gekozen ambtenaar kan ook een icoon zijn in de zin dat hij een van vele ambtenaren was die bijdragen hebben geleverd aan de betreffende gebeurtenis of ontwikkeling. Wat was deze rol en/of bijdrage?

Historische gebeurtenis en/of ontwikkeling schetsen
Het tekstgedeelte van de lemma begint bij de persoon, de ambtenaar. Er wordt een beeld geschetst van de persoon, waar hij of zij zich professioneel mee bezig hield, wat de drijfveren waren en de rol of bijdrage in/aan een historische gebeurtenis en/of ontwikkeling. Vervolgens wordt deze historische gebeurtenis en/of ontwikkeling kort geschetst en de betekenis ervan voor de Nederlandse geschiedenis.

Concluderende opmerking
Algemene concluderende opmerking over de rol en betekenis van de ambtenaar.


III. Vermelding van publicaties en bronnen
LET OP: Het gaat hier niet om de geraadpleegde bronnen, maar om een kort overzicht van de bronnen waar de geïnteresseerde lezer meer over de ambtenaar kan vinden.

Het bronnenoverzicht bestaat uit drie onderdelen:
Publicaties van de ambtenaar.
Archieven waarin informatie over de ambtenaar te vinden is.
(zo mogelijk) Publicaties over de historische gebeurtenis en/of ontwikkeling (max 5 titels)

De redactie heeft gekozen voor de volgende annotatie:
Voorbeelden:
Archieven
Gemeentearchief Rotterdam: Archief Familie Chabot, toegangsnr 32.01.

Literatuur
Boek Joop Visser, Mies van Jaarsveld, Paul van de Laar (red.), Rotterdamse ondernemers 1850-1950 (Rotterdam 2002).
Hoofdstuk in boek Nelleke Manneke en Arie van der Schoor, ‘Abraham Tuschinski’ in: Joop Visser, Mies van Jaarsveld, Paul van de Laar (red.), Rotterdamse ondernemers 1850-1950 (Rotterdam 2002) 244-247.
Artikel Serge Langeweg, ‘Made in Maastricht. De aardewerkfabriek van Regout in de 19de eeuw’, Spiegel historiael 37 (2002) 1, 22-27.

3. Beeldmateriaal uploaden

Kom je in je onderzoek afbeeldingen tegen die eventueel bruikbaar zijn in het boek, dan kun je die ook aan deze site toevoegen. Dat kan een portret zijn van de ambtenaar in kwestie of juist materiaal van de gebeurtenis waar hij of zij een rol bij heeft gespeeld. Je kunt de afbeeldingen uploaden in één van deze twee fotoalbums.

Let daarbij op deze aandachtspunten:

 • We zoeken bij voorkeur rechtenvrij beeldmateriaal!
 • Is het beeldmateriaal niet rechtenvrij, geef dan aan wie de rechthebbende is;
 • I.v.m. de afdrukkwaliteit zoeken we afbeeldingen van 1 tot 8 Mb.
 
Tenslotte:
Zoals gezegd houdt de eindredactie het recht voor om bijdragen aan te passen bij de samenstelling van uitgaven en dergelijke. De bijdragen kunnen voor dit project door de uitgever vrij gebruikt worden om openbaar te maken en te verveelvoudigen, in boekvorm, digitaal, op internet, etc. Uiteraard worden bijdragen en citaten waar mogelijk voorzien van naamsvermelding.

 

Alvast dank voor je bijdrage. Samen komen we tot een mooi resultaat!

 

Ga naar de site van de redactie

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Davied van Berlo
   Davied van Berlo 1359 dagen geleden

   Sander, Gabrielle, staat genoteerd. Dank!

   • Sander van Bladel
    Sander van Bladel 1359 dagen geleden

    Ik wil naast m'n eigen suggestie (Pieter Vreede), als die tenminste de shortlist haalt, ook wel een klein aantal andere lemma's/hoofdstukken voor m'n rekening nemen. Schrijfervaring heb ik voldoende. Interessant lijken me bv. minister Gogel, Hanny Michaëlis. Maar vind het ook niet erg om een minder bekend/populair persoon 'toebedeeld' te krijgen...

    • Gabrielle de Nijs Bik
     Gabrielle de Nijs Bik 1359 dagen geleden

     Ik wil wel een stuk over Victor de Stuers willen schrijven. Met vriendelijke groet, Gabrielle de Nijs Bik

    Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers