Voorlopige lijst

Laatst bijgewerkt op 1364 dagen geleden door Davied van Berlo Reacties (14)

Op deze pagina wordt gewerkt aan de definitieve lijst van 100 ambtenaren. In de lijst staan voorlopige onderwerp, soms voorzien van een naam (met link) en een voorstel voor een titel (cursieven).

 1. 1813 Koning Willem I en het Verenigd Koninkrijk
 2. Reisden ambtenaren op en neer tussen Brussel en Den Haag?
 3. 1813 Wie zat er namens Nederland bij het Weens Congres?
 4. Wie trok de grenzen van de nieuwe Nederlandse provincies?
 5. 1820 Daadwerkelijke invoering van metrieke stelsel
 6. 1831 De afscheiding van België
 7. 1835 Het cultuurstelsel in Indonesië
 8. 1839 Wie trok de lijn van de eerste spoorlijn?
 9. Overname particuliere initiatief door de staat, 1860
 10. 1848 Van wie is het handschrift van de Grondwet?
 11. 1848 Invoering gemeentewet en provinciewet?
 12. 1852 Eerste postzegel
 13. 1860 Eduard Douwes Dekker, een voorbeeld van een betrokken ambtenaar?
 14. 1874 Kinderarbeid
 15. Explosieve groei bevolking en steden. Bijv. Eerste stedenplanning/"planologen" of volkstellingen?
 16. Vorming HBS als motor technologische innovaties
 17. 1850 Droogmaking Haarlemmermeer (stoommachine)
 18. 1901 Leerplicht
 19. 1914 De Eerste Wereldoorlog: 1 miljoen Belgische vluchtelingen, voedselbonnen
 20. 1917 Algemeen kiesrecht
 21. 1917 Einde schoolstrijd, begin onderwijsinspectie
 22. 1929 De crisisjaren
 23. 1929 De ambtenarenwet
 24. 1932 Havenbedrijf Rotterdam
 25. 1936 Geridderd als ambtenaar, ontslagen als homoseksueel
 26. 1940 De Tweede Wereldoorlog, Februaristaking
 27. De man die de Duitse inval voorspelde
 28. 1941 De banaliteit van het kwaad. Het persoonsbewijs van Jacob Lentz
 29. Secretaris-generaal tijdens de bezetting
 30. Wie kozen de modelboeren voor Flevoland en Noordoostpolder?
 31. 1945 Bevrijding
 32. 1947 Indonesië
 33. 1951 De televisie
 34. 1953 Watersnood
 35. 1953 Wie ontwierp het Deltaplan?
 36. 1956 Algemene Ouderdomswet
 37. 1958 Europese Economische Gemeenschap
 38. 1962 Nieuw-Guinea
 39. 1962 De gasbaten van Slochteren (nota-De Pous)
 40. 1966 Operatie afluisteren provo's/kabouters/Roel van Duijn
 41. 1968 Mammoetwet
 42. 1975 Onafhankelijkheid Suriname
 43. 1995 Srebrenica (vredeshandhaving)
 44. 2006 Moord op Fortuyn

 Nog zonder jaartal

 • Schiphol, het begin van een nieuw verkeersknooppunt
 • 1927 A1, A2, A3 en A4: lijnen trekken door Nederland
 • Benzine op de bon: de oliecrisis van 1973
 • Van vader op zoon: 200 jaar in overheidsdienst
 • De giro: krediet voor kleine luiden
 • Dirk Jansen, de laatste beul van Nederland
 • Avonturier in diplomatieke dienst

 

Organisaties en functies

 • Douane (1): smokkel met België, drugshandel
 • Belastingdienst (1)
 • Politie (1 of 2): palingoproer, ontvoering, terrorisme, wijkagent
 • Rijkswaterstaat (2 of 3): drooglegging Haarlemmermeer, snelwegnetwerk, spoorwegen
 • Leger (5)
 • Architectuur (1): planologie, stadsuitbreidingen, huisvesting, tuinsteden
 • Diplomaat (1)

 

Aantallen en verdelingen

 • Lokaal: 
 • Provinciaal:
 • Vrouwen: min. 5
 • Nederlands Indië: 2
 • Caribisch gebied: 1
 • Secretarissen-generaal: max. 1
 • Homoseksualiteit: min. 1
 • Internationale samenwerking: 2
 • Tweede Wereldoorlog: 2 of 3

 

 

Reacties

Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
  • Davied van Berlo
   Davied van Berlo 1350 dagen geleden

   Ik zie dat ik wat traag ben met het beantwoorden van vragen hier ... excuus!

   Gaard Dank voor je aanbod! Mulder heb ik op de lange lijst gezet.

   Jheronimus Staat genoteerd. De link was https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VZ2gjj0lUeyg54U8c4aMCFhR_WGXMpr0QLOGiXZi4w8/edit?usp=sharing

   @Cindy Dank voor de aanbiedingen en aanvullingen!

   @PJJ Goede voorstellen. Ik ga ze toevoegen.

   • Gaard
    Gaard 1356 dagen geleden

    Zelf zou ik de volgende onderwerpen wel onder handen willen nemen:

    - 1951 verenigingsverbod van ambtenaren (ambtenaar die dat verbod maakte, of ambtenaar die bij communistische partij zat?)

    - 1966 Operatie afluisteren provo's/kabouters/Roel van Duijn (Ambtenaar van de BVD)

    - 1977 Molukse treinkaping (welke ambtenaren zaten met Van Agt in de handelingenkamer op het binnenhof?)

    Deze laatste zou ik kunnen koppelen aan onderstaande suggestie; Albert Mulder.

    • Gaard
     Gaard 1356 dagen geleden

     Ik kreeg nog de volgende suggestie: Albert Mulder, vanwege zijn betekenis voor de ontwikkeling van het strafrecht en door zijn rol als SG in een turbulente tijd op het ministerie van Justitie (Oorlogsmisdadigers, Menten, gijzelingen). Literatuur: - Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven, Van Agt-biografie. Tour de force (Amsterdam 2008)
     - Lemma Mulder in Roel Bekker, marathonlopers rond het Binnenhof. topambtenaren bij het rijk 1970-2010 (Den Haag 2012)
     - Sjoerd Keulen, Monumenten van beleid. De wisselwerking tussen Nederlands
     rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur, 1945-2002 (Hilversum 2014).

     • Jheronimus
      Jheronimus 1358 dagen geleden

      Indien de door mij genoemde namen door iemand anders worden geclaimd, of niet op de lijst komen: ik heb dus een voorkeur voor cultuurhistorie en landbouw/natuur. Eventueel kan ik dan een ander in die hoek doen. Ik kan trouwens de link naar het Excelsheet met namen niet terugvinden, Davied zou je dat nogmaals kunnen geven? Dank!

      • Jheronimus
       Jheronimus 1358 dagen geleden

       Ik ben bereid in elk geval drie portretten te schrijven en heb een voorkeur voor Victor de Stuers (Monumentenzorg/Rijksmuseum) en Frans Vera (Ecologische Hoofdstructuur). Verder staat er op de namenlijst Andre v/d Zande, topambtenaar bij LNV. Een alternatief is wellicht Tjibbe Joustra, die geloof ik vijf ministers heeft gediend. Aan beide kun je verhalen ophangen over schaalvergroting in de landbouw, dierziekten (MKZ, vogelgriep etc.) en de rol van NL in de wereldwijde agribusinesshandel. Indien een van hen op de definitieve lijst komt, doe ik die ook graag.

       Groet,

       Jeroen

       • Cindy Castricum
        Cindy Castricum 1358 dagen geleden

        Na consultatie bij onze expert: J.J.P. Oud was een gevierd architect, maar vooral bekend in het buitenland. Voor de periode WOII minder belangrijk. Kortom, bij nader inzien niet op de lijst?

        • PJJ Steeghs
         PJJ Steeghs 1358 dagen geleden

         Ik zou de lijst als volgtuitbreiden:

         1899; eerste Haagse Vredesconferentie, Den Haag zet de eertte stappen op de weg naar internationale hoofdstad van vrede en recht. NL deelnemer was minister van BuZa, Willem de Beaufort. Wie was de ambtwenaar daarachter?

         1913: Nederland start op verzoek van de grote mogendheden zijn eerste opbouw- en vredesmissie (in Albanië) Majoor Thompson.

         1939:Bert Sas, militair attaché in Berlijn waarschuwt regering in den haag voor duitse inval in polen en daarna herhaaldelijk voor Duitse inval in NL, dankzij informatie van Hans Oster van de Duitse inlichtingendienst.

         1947: Wettelijke basis onder Centraal Planbureau (in 1945 opgericht). Swirtch van vooroorlogse laissez faire economie naar een econmie waarin de oveheid een sturende rol vervult. Jan Tinbergen.

         1964: Poldermodel komt goed op stoom door benoeming van Jan de Pous tot voorzitter van de SER (enfunctie die hij tot 1985 vervult).

           

         • Cindy Castricum
          Cindy Castricum 1359 dagen geleden

          Voor WOII zou volgens de redactie van PM van de volgende personen een profiel opgenomen moeten worden: J.J.P. Oud, SG Hirschfeld, SG Frederiks en L. de Jong. Deze zouden we ook kunnen maken (of moet ik dat elders doorgeven, Davied?). Je geeft aan slechts één SG op de hele lijst te willen, dan zou een van deze twee vervallen (Frederiks, zou ik zeggen).

          Idem voor Conrad en Dudok, ook die kunnen/willen we voor rekening nemen.

          • Jheronimus
           Jheronimus 1367 dagen geleden

           Suggestie voor onderwerp. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is  - hoewel dat enigszins afhangt van het perspectief - de meeste succesvolle vorm van Europees beleid tot nu toe. Nederland is in de jaren vijftig een van de belangrijkste initiatiefnemers.

           • Davied van Berlo
            Davied van Berlo 1394 dagen geleden

            @Els Heb je toevallig ook jaartallen bij die momenten? Dan kan ik ze toevoegen aan bovenstaande lijst.

           Meer ...

           Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers