Vrouwen in de ambtelijke geschiedenis van Nederland

Laatst bijgewerkt op 1406 dagen geleden door Davied van Berlo

Voorstellen van Amelsfort

   • Hilda Verwey Jonker

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Jonker

In 1946 was Verwey-Jonker een van de medeoprichters van de Partij van de Arbeid (PvdA). Ze kwam in het comité dat de voorloper was van de internationale vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR. Verder lobbyde ze als voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap met succes voor het afschaffen van het arbeidsverbod voor huwende en gehuwde ambtenaressen (1955) en het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen (1956). Eerste vrouw in de SER


Van Meggelen verdedigde met succes de Nota Bejaardenbeleid, wijzigde de Wet op de Bejaardenoorden en had een belangrijk aandeel in de wet uitkeringen oorlogsslachtoffers 1940-1945


  • Charlotte Ida Anna Beese

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Beese

In 1946 kreeg Lotte Stam-Beese een baan bij de Dienst voor Stadsontwikkeling en Wederopbouw in Rotterdam. Hier werkte ze als stedenbouwkundig hoofdarchitect aan het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam. Stam-Beese drukte zo een groot stempel op Rotterdam. Haar belangrijkste stedenbouwkundige ontwerpen voor Rotterdam waren: Kleinpolder (1947-1952), Pendrecht (1949-1952) en Alexanderpolder/Ommoord (1957-1971).


  • Mathilde (Thiele) Berdenis van Berlekom

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Berendis

In 1895 werd ze afdelingsvoorzitter van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. Twee jaar later traden zij en haar man toe tot de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). [...] In 1904 zette Mathilde Wibaut haar werk voor de SDAP voort in Amsterdam, waar haar – vermogende – man een politieke loopbaan nastreefde. Ze richtte er met gelijkgestemde standgenotes in 1905 de Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclub (SDVC) op [...] In de jaren 1920 en 1930 voerde Mathilde Wibaut actie tegen regeringsmaatregelen die vrouwelijke arbeid buitenshuis beperkten en het ontslag voor gehuwde vrouwelijke ambtenaren beoogden. [...] De SDAP zag aanvankelijk weinig in het algemeen vrouwenkiesrecht dat de Bond voorstond. Pas toen de kiesrechtpetitie van 1910-1911 door meer dan honderdduizend vrouwen was ondertekend, nam de partij het standpunt van de Bond over.


  • Peletier, Anna Elisabeth (1891-1989)

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Peletier

Provinciale Staten van Noord-Holland. Ze werd onmiddellijk gekozen tot gedeputeerde, eerst met de portefeuille gezondheidszorg, later  met die van ruimtelijke ordening. Met haar organisatietalent en overtuigingskracht kreeg ze op dit laatste vakgebied niet alleen Provinciale Staten, maar ook strategische partners zoals gemeenten, de spoorwegen, Schiphol en grote industrieën mee bij het opstellen van infrastructurele streekplannen. Na twaalf jaar als gedeputeerde werd Liesbeth Ribbius Peletier in 1958 als eerste vrouw (afgezien van de koningin) benoemd in de Raad van State.


Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers