Literatuurlijst - verzameld bij de samenstelling van het boek

Laatst bijgewerkt op 1032 dagen geleden door Davied van Berlo

Bij de samenstelling van het boek is zijn diverse bronnen en publicaties aangeleverd. Deze zijn hieronder weergegeven:

Naslagwerken

Publicaties

 • M.J.M. Alkemade & J.C.N. Raadschelders, ‘Ontstaan en ontwikkeling van ministeries van algemeen bestuur 1798-heden’, in: J.N. Breunese & L.J. Roborgh (red.), Ministeries van algemeen bestuur, Leiden, 1992, p. 33-63
 • J.C. Beth, De departementen van algemeen bestuur gedurende het tijdvak 1795-1907, Groningen, 1907
 • A.S. de Blécourt, Organisatie der gemeenten gedurende de jaren 1795-1851, Haarlem, 1903
 • H. Boels, Binnenlandse Zaken: ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd 1795-1806, Den Haag, 1993
 • A. van Braam, Ambtenaren en bureaukratie in Nederland, Den Haag, 1957
 • A.M. de Brauw, De departementen van algemeen bestuur in Nederland sedert 1795, Utrecht, 1864
 • R.E. van Ditzhuyzen e.a. (red.), Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag, 1998
 • S.E. Finer, The History of Government vol. III: Empires, Monarchies and the Modern State, Oxford, 1999
 • J.G. Gosman, ‘De ontwikkeling van een centrale bureaucratie in Nederland: Van de laatste jaren van de Republiek tot de Belgische afscheiding’, in: Bestuurswetenschappen, 1989, 43, no. 1, p. 35-50
 • P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940, Kampen, 1988
 • M.J.A.V. Kocken, Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur, Den Haag, 1973
 • P.J. Margry e.a. (red.), Van Camere vander Rekeningen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, Den Haag, 1989
 • W.W. Mijnhardt & H. te Velde (red.), De eeuw van de Grondwet. Grondwet en politiek in Nederland 1798-1917, Deventer, 1998
 • G. Leenknegt, R. Kubben & B.C.M. Jacobs, Opstand en Eenwording. Een institutionele geschiedenis van het Nederlandse openbaar bestuur, 3de herziene dr., Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010
 • P.J. Oud, J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, dl. 1 1840-1940, Assen, 1997
 • J.C.N. Raadschelders, De historische ontwikkeling van bureaucratie in Nederland (1795-1970), Houten, 1995
 • J.C.N. Raadschelders, Handbook of Administrative History, New Brunswick-Londen, 2000
 • H.C.C. de Schepper, Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage, 1981
 • M.E. Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, 2 dln, Den Haag: 1994-2001
 • P. Wagenaar, T. Kerkhoff en M. Rutgers (red.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat, Bussum, 2011
 • G. Leenknegt, R. Kubben & B.C.M. Jacobs, Opstand en Eenwording. Een institutionele geschiedenis van het Nederlandse openbaar bestuur, Nijmegen, 2008
 • J.G.S.J. van Maarseveen en R.Schreijnders, Welgeteld een eeuw, 1990
 • J.H. Furnée,  Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890, 2012
 • F. Mertens en A. van Wieringen - Onderwijs, beroepsonderwijs en maatschappelijke verbetering. Naar een plaatsbepaling van Max Goote
 • N.L. Dodde - IGO’s in beeld. De ontwikkeling van de Inspectie van het Onderwijs en de rol van inspecteurs-generaal vanaf 1955, 1991
 • Danièle Rigter, Tussen sociale wil en werkelijkheid : een geschiedenis van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken (Den Haag, 1995)

 


Dit overzicht is samengesteld op basis van de bijdragen op deze pagina's:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers