De voorkant

De voorkant (cover) van het boek is in drie formaten te downloaden:

Binnenwerk:

Banners

De onderstaande banieren kunnen worden gebruikt om te verwijzen naar de site van het boek. De link is:

http://bit.ly/Ambtenaren   (let op de hoofdletter!)

Voor pers en promotie


Het doel van Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten is om bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken wat de bijdrage van ambtenaren is geweest aan de geschiedenis van ons koninkrijk. Om het boek maximaal te verspreiden is bewust gekozen voor een zo laag mogelijke prijs. We hopen dan ook dat veel mensen er kennis van nemen!

Om te helpen bij de verspreiding is een persmap samengesteld. De persmap bevat de volgende onderdelen:

  • Het persbericht
  • Algemene teksten en citaten voor hergebruik
  • Inleiding en nawoord
  • Inhoudsopgave en dankwoord (pdf)
  • Interview met Jeroen Pepers en Davied van Berlo

De persmap bevat daarnaast diverse afbeeldingen voor hergebruik:

  • De voorpagina (in drie formaten)
  • Een voorbeeld van het binnenwerk: portret van Tetje de Jong (zie hieronder)
  • Diverse banners (zie hiernaast)

De persmap is bereikbaar op bit.ly/AmbtenarenPers   (let op de hoofdletters!)